Bepalingen OWKW

 

Klassementen

Er worden 3 klassementen gezwommen:

- sprintklassement:     alle 50m. nummers

- middenklassement:  alle 100m. nummers en 100m. wisselslag

- afstandklassement:  alle 200m. nummers en 200m. wisselslag

 

Minioren 3-4-5: sprintklassement

Minioren 3-4-5: middenklassement (geen 100m vlinderslag maar 50m vlinderslag)

Jongens minioren 6 en junioren 1 en 2 en meisjes junioren 1-2-3

Vol afstandklassement is zonder 200m vlinderslag.

 

Leeftijdscategorieën

Dames senioren en heren senioren                                      1997 en eerder

Meisjes jeugd 2 en later                                                        1998 en 2000

Jongens junioren 4 en later                                                   2000 en 2001

Meisjes junioren 3 en later                                                    2002, 2003 en 2004

Jongens junioren 2 en later (en minioren 6)                         2002, 2003 en 2004

Minioren 3, 4 en 5                                                                 2005 en later                         

 

De wedstrijden 1 tot en met 6 tellen mee voor het klassement. De klassementen worden opgemaakt door Dianne Aanraad  4 dagen na de wedstrijd zal het klassement op de website geplaatst worden van Hieronymus OWKW pagina. Gelieve je eigen zwemmers steeds te controleren en binnen 7 dagen na publicatie een terugkoppeling te geven aan Dianne Aanraad ( ook graag in dien alles klopt) E-mail adres: dianneaanraad@hetnet.nl

Om te voorkomen dat er veel arbeidsintensief telwerk wordt gedaan voor zwemmers die niet voornemens zijn het klassement volledig te zwemmen dient een lijst van klassementsdeelnemers te worden aangeleverd bij de inschrijving van de eerste wedstrijd.

Bij een zwemmer welke is gediskwalificeerd, krijgt de zwemmer met NT de langzaamste tijd van het desbetreffend programma. Een zwemmer die een inschrijftijd heeft krijgt bij een 50m afstand 3 seconden, bij 100m 6 seconden en bij 200m 9 seconden bovenop de inschrijftijd, zodat hij/zij toch mee kan dingen voor het eindklassement.

Medailles

Aan de nummers 1, 2 en 3 van ieder klassement worden tijdens de 6e wedstrijd medailles uitgereikt. Aan de nr. 4 tot en met (aantal zwemmers dat klassement heeft vol gezwommen) worden herinneringsmedailles uitgereikt.

Warande  bestelt de medailles en XXX  reikt tijdens de 6e wedstrijd medailles uit.  De thuisvereniging zorgt voor 2 personen die de medailles uit kunnen reiken en print de klassementen t.b.v. de prijsuitreiking.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de wedstrijd een OWKW-certificaat van de organiserende vereniging waarop de eigen vereniging de naam, plaats en datum van de wedstrijd, gezwommen afstanden en tijden kan noteren. Kees Verhulst (Hieronymus) zal de certificaten ontwerpen.

Leeftijdsbepalingen

De wedstrijden 1 tot en met 5 staan open vanaf minioren 3 (zwemmers geboren in 5).

De leeftijdsbepalingen van de KNZB worden gehanteerd

Reglementen

Tijdens de wedstrijden zullen de reglementen van de KNZB gehanteerd worden. De wedstrijd staat in principe open voor zwemmers van alle niveaus. Zwemmers mogen maximaal op 3 persoonlijke starts inschrijven en daarnaast nog starten tijdens de estafette.

Wedstrijdprogramma

De organiserende vereniging zorgt voor een Splash inschrijfbestand volgens de richtlijnen van de KNZB. We zorgen voor een SMB en LXF bestand per ronde en zenden dat de organiserende vereniging toe. Dit bestand wordt verzonden naar alle organiserende verenigingen zo snel mogelijk na het bekend worden van het programma, maar uiterlijk 8 weken voor de wedstrijddatum. Voor overige deelnemende verenigingen is het bestand te downloaden vanaf de webkalender van de KNZB, de site van de KNZB Regio Zuid, en de OWKW (vanaf dit jaar is dat www.owkw.nl)

 

Inschrijvingen

Inschrijvingen moeten uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddatum 20.00 uur ontvangen zijn door de organiserende vereniging. Vraag altijd een ontvangstbevestiging van de inschrijving. Inschrijvingen dienen plaats te vinden in Splash. De inschrijving moet bestaan uit een LENEX-bestand en een PDF-bestand (namen). Het aantal deelnemers is in principe vrij. We streven naar een wedstrijdduur van 2,5 uur of korter. De organiserende vereniging doet, indien nodig, zo snel mogelijk na sluiting van de inschrijving, een voorstel om de wedstrijdduur te beperken (bijv. semi Duitse start). Bij over-inschrijving heeft de organiserende vereniging het recht om inschrijvingen te weigeren. Bij weigering zullen de volgende criteria worden gehanteerd:

  1. Organiserende verenigingen worden altijd toegelaten
  2. Vaste “gasten” t.w.  Zilvermeeuw, ZDF, en de Bevelanders worden in principe toegelaten
  3. Alle andere zwemmers zijn van harte welkom. Bij over inschrijving zal hier volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden gehanteerd.

Afmeldingen

Afmeldingen moeten uiterlijk dinsdag voor de wedstrijd 20.00 uur telefonisch of per mail doorgegeven worden aan de organiserende vereniging. Vraag altijd een ontvangstbevestiging van de afmeldingen. Afmeldingen/ziekmeldingen na deze datum en dit tijdstip wordt het inschrijfgeld in rekening gebracht. Ziekmeldingen op de wedstrijddag moeten 30 min. voor aanvang van de wedstrijd doorgegeven worden aan het jurysecretariaat.

Inschrijfgeld

De kosten bedragen € 5,25 per wedstrijd per deelnemer. Het inschrijfgeld wordt per bank overgemaakt. Elke organiserende vereniging zal dinsdag na 20.00 uur een factuur met daarop het bedrag doormailen aan alle verenigingen. De inschrijfkosten worden dan per bank, woensdag voor de wedstrijd overgemaakt naar de organiserende vereniging.

Attentie: betaling per bank heeft de grote voorkeur boven envelopjes met kleingeld van de zwemmers. Dit laatste werkt fouten in de hand.

Startmethode

Er zal tijdens de wedstrijd de 2-start methode toegepast worden (evt. semi Duitse start).

Indien aanwezig kan gebruik gemaakt worden van elektronische tijdwaarneming

Programma’s

Elke vereniging ontvangt per wedstrijd per 8 zwemmers een programma enkelzijdig bedrukt. Programma’s zijn te koop voor € 1,75. De verkoopopbrengst van de programma’s wordt in mindering gebracht op de totale kosten van de 6 wedstrijden. De juryleden ontvangen gratis een programma.

Als het definitieve programma beschikbaar is wordt dit uiterlijk vrijdagavond voor de wedstrijd gemaild naar de inschrijvers van de deelnemende verenigingen. Deze versie is bestemd ter controle en is niet bedoeld om onder de leden te verspreiden!

Consumpties

De organiserende vereniging verstrekt 3 consumpties aan de juryleden: 1 tijdens de juryvergadering en 1 tijdens de wedstrijd. Daarnaast ontvangen de juryleden een flesje spablauw. Aan ploegleiding wordt minimaal 1 consumptie verstrekt, bij voorkeur 2 consumpties.

Jury

De samenstelling van het jurycorps wordt voor iedere wedstrijd geregeld door de organiserende vereniging. De namen van de juryleden moeten bij de inschrijving voor de wedstrijd opgegeven worden. De organiserende verenigingen leveren in ieder geval 4 juryleden per wedstrijd. Voor de overige deelnemende verenigingen geldt dat per 5 zwemmers de naam van één jurylid doorgegeven moet worden. Inschrijvingen zonder opgaaf van juryleden kunnen helaas niet geaccepteerd worden. We streven ernaar om tijdens de 6 OWKW-wedstrijden een vaste scheidsrechter te hebben. De coördinatie van de kop ligt bij Freek de Nijs. Hij is tevens contactpersoon voor de verenigingen die vragen hebben over officialzaken.

De juryindeling zal door de organiserende vereniging te laatste 1 week voor de wedstrijd worden gepubliceerd op de owkw website ( een kopie wordt verzonden naar de official coördinatie Brabant.

Juryleden worden niet geacht te declareren. Declaraties van officials van verenigingen die niet deelnemen aan de OWKW kunnen hun reiskosten declareren tegen het vaste tarief bij de organiserende vereniging. Deze kosten zullen meegenomen worden in de eindafrekening.

Uitslagen

De organiserende vereniging zorgt voor verspreiding van de uitslagen naar de vaste adressen. Tevens ontvangen inschrijvers van de deelnemende verenigingen binnen 24 uur een uitslag per mail (PDF- en Lenex-bestand). Op de website www.owkw.nl zal de uitslag beschikbaar zijn

Live-timing/ SplashMe

Het is mogelijk om via live-timing de uitslagen bijna direct op internet te zetten. Dit loopt via Splash Meet Manager (nieuwste versie 2011). Om dit te kunnen bewerkstelligen is nodig: laptop met USB-aansluiting en dongel (gebruiken van Hieronymus) om internetverbinding tot stand te brengen. Na het invoeren van de uitslagen kunnen d.m.v. Accoord de uitslagen ge-upload worden naar live-timing. Het lastigste is het tot stand brengen van de verbinding!